Zielone Studio

projektowanie i pielęgnacja ogrodów

wszystko o trawniku

W zależności od przeznaczenia trawniki można podzielić na różne rodzaje:

 • trawniki uniwersalne (parkowe),
 • trawniki dywanowe (gazonowe,
 • trawniki sportowe(Wembley),
 • trawniki rekreacyjne,
 • trawniki wolno odrastające (typu golf),
 • trawniki do cienia,
 • trawniki kwiatowe-łąkowe (typu łąka naturalna),
 • trawniki regeneracyjne (nasiona traw dające szybki efekt).

Gatunki traw - charakterystyka najważniejszych gatunków traw gazonowych

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.)

Nasiona kiełkują bardzo wolno około 18-20 dniach. Po zasiewie rozwija się wolno, zwłaszcza w mieszankach. W trawniku ujawnia się dopiero w drugim-trzecim roku. Nie lubi silnego zacienienia. Można ją wysiewać zarówno na terenach wilgotnych jak i suchych. Jest trawą niską, luźno-kępową z krótkimi podziemnymi rozłogami. Tworzy równą bardzo mocna darń wytrzymałą na deptanie i dość niskie koszenie. Trawa wybitnie wieloletnia, ma długi okres wegetacji. Najlepiej rozwija się na glebach lekkich , próchnicznych i żyznych, średnio wilgotnych. Jest jedną z najlepszych traw służących do zakładania terenów zielonych.

Życica trwała czyli rajgras angielski (Lolium perenne L.)

Nasiona kiełkują bardzo szybko bo już po 5-7 dniach. Trawa niska, luźno- kępowa, wytwarza dużą liczbę skróconych pędów wegetatywnych i silnie rozwinięty system korzeniowy. W sprzyjających warunkach jest rośliną wieloletnią. W naszym klimacie wykazuje duża wrażliwość na pleśń śniegową i przymrozki wiosenne. Po zasiewie rozwija się bardzo szybko, już w pierwszym roku osiąga pełny rozwój i wymaga częstego koszenia. Bardzo dobrze znosi koszenie do 2.5 cm. Jest trawą o bardzo dużych zdolnościach regeneracyjnych z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Jest podstawowym gatunkiem na wszystkich rodzajach trawników intensywnie użytkowanych. W szczególności na boiskach piłkarskich. W mieszankach ma również znaczenie jako roślina okrywowa. Jej szybki wzrost stwarza dogodne warunki dla traw wolniej wschodzących , a tym samym nie dopuszcza do zachwaszczenia.

Kostrzewa czerwona - rozłogowa (Festuca rubra rubra Hack.)

Nasiona kiełkują po 12-14 dniach. Trawa niska o dość cienkich rozłogach. Wykształca dużą liczbę skróconych ciemno-zielonych pędów. Roślina wybitnie wieloletnia o długim okresie wegetacyjnym. Po zasiewie początkowo rozwija się wolno. Wytrzymała na niekorzystne warunki siedliskowe- gleby suche , lekkie lecz zasobne w próchnice. Znosi umiarkowane zacienienie i niezbyt intensywne deptanie. W mieszankach utrzymuje zieleń w okresach suszy, wypełnia luki w darni po zaschnięciu innych traw.

Kostrzewa czerwona półkępowa (Festuca rubra trichophylla Gaud.) i kostrzewa kępowa (Festuca rubra commutata Gaud.)

Nasiona kiełkują po 12-14 dniach. Trawa niska o bardzo wąskich liściach i soczysto - zielonej barwie. Bardzo wytrzymała na niekorzystne warunki siedliskowe - na okresowe susze. Znosi umiarkowane zacienienie. Przy częstym koszeniu wykształca darń zwartą i wyrównaną. Niektóre odmiany nadają się na "green" golfowy koszony na wysokość 0.6-0.8 cm.. Średnio wytrzymała na deptanie.

Kostrzewa owcza nitkowata (Festuca capillata Lam.) i kostrzewa szczeciniasta (Festuca ovina durisculla (L). Koch.)

Nasiona kiełkują po 14-16 dniach. Trawa bardzo niska drobno-kępowa. System korzeniowy ma płytki i słabo rozwinięty. Blaszki liściowe nitkowate lub wąskie. Początkowy rozwój kostrzewy nitkowatej jest szybszy niż kostrzewy szczeciniastej, która rozwija się szczególnie powoli. Rośnie na glebach piaszczystych suchych - kwaśnych. Odmiany posiadają różne zabarwienia: od ciemnej zieleni poprzez soczystą do szarej. Odpowiednio pielęgnowana i niezbyt często koszona tworzy atrakcyjną darń. W mieszankach jest łatwo zagłuszana przez gatunki towarzyszące. Nadaje się na trawniki dekoracyjne jednogatunkowe składające się z różnych odmian. Znajduje też zastosowanie na trawnikach ekstensywnych tzn. rzadko nawożonych i koszonych.

Mietlica pospolita (Agrostis capillaris L. syn A. tenuis Sibth.)

Nasiona kiełkują po 12 - 14 dniach Trawa niska drobno-kępowa o krótkich podziemnych rozłogach. Liście drobne lancetowate o soczysto- zielonym lub matowym zabarwieniu. Wiosną rozwija się późno i wcześnie traci atrakcyjny wygląd . Rośnie na glebach ubogich a nawet okresowo suchych. W warunkach wilgotnych zbyt agresywna w stosunku do innych komponentów trawnika. Zastosowana w mieszankach z innymi gatunkami nawet w niewielkim procencie (5%) po dwóch trzech sezonach opanowuje cały trawnik. Szczególne znaczenie ma na trawnikach bardzo nisko koszonych. Na polach golfowych. Znosi koszenie do 0.5 cm. Może też być stosowana na ekstensywnych trawnikach na ubogich stanowiskach.

Zakładanie trawnika - krok po kroku

Przygotowanie terenu pod trawnik

Pod trawnik najlepiej przeznaczyć teren o małym spadku (max. do 20%). Na stromych zboczach lepiej posadzić krzewy a glebę wyściółkować.

Przygotowanie podłoża pod trawnik

W przypadku gleb wilgotnych, na których wiosną zalega woda, trzeba położyć rurki drenarskie (5-10cm średnicy) na głębokości 40-70cm i odległości co ok. 5m (gleby ciężkie) -10m (gleby lżejsze). Spadek powinien wynosić minimum 0.5% (5 cm na długości 1 metra).

Przy większym obszarze rurki łączymy z rurami zbiorczymi a ich odpływ kierujemy do rowu, stawu, itp. W decyzji o potrzebie wykonania drenażu utwierdzić nas może następujące doświadczenie: przy typowej wilgotności gleby (nie podczas suszy i po deszczu) wykopujemy kilka dołów o średnicy 40 i głębokości 70cm a następnie zalewamy je wodą. Jeżeli woda w dołach utrzymuje się ponad pół godziny, założenie drenów jest konieczne. Na dreny układamy kilkucentymetrową warstwę żwiru lub grubego piasku.

Kolejną czynnością jest przygotowania warstwy urodzajnej, o optymalnej grubości co najmniej 10-15cm. Obowiązkowo usuwamy gruz, resztki wapna murarskiego, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie wyrównujemy teren, starając się pozostawić naturalną wierzchnią warstwę gleby.

Po wyrównaniu trzeba przekopać teren przyszłego trawnika usuwając chwasty. Można stosować herbicydy zwalczające uciążliwe chwasty wieloletnie. Jeżeli to możliwe cały teren nawozimy ziemią kompostową.

W przypadku układania trawy z rolki należy równie starannie przygotować podłoże! W przeciwnym wypadku ułożona trawa nie ukorzeni się prawidłowo i wyschnie po upływie kilku tygodni.

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi pH: 5.5-6.5. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów.

Wałowanie podłoża

Do tego celu najlepiej wykorzystać walce napełniane wodą lub piaskiem. Po wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie!). Rozwijające się w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami.

Siew trawy

Przed siewem trawy poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki.

Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa sierpnia-połowa września.

UWAGA: Trawnik posiany zbyt późno narażony jest na przemarznięcie zimą!

Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie.

Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną! Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, grabi do liści bądź wałując teren. Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie.

Pamiętajmy, że ulewny deszcz może spowodować wymycie nasion.

Zabiegi pielęgnacyjne trawników

Koszenie trawników

Koszenie jest chyba najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym na trawniku. Trawy na przycinanie reagują zwiększając ilość masy zielonej, aby zastąpić utracone liście. Koszenie zagęszcza więc trawnik i zwiększa jego walory estetyczne.

Systematyczność jest cnotą ogrodnika. Trawnik należy kosić regularnie raz w tygodniu, aż do jesieni.

W okresach intensywnego wzrostu i większej wilgotności zabieg ten przeprowadzać trzeba niekiedy dwukrotnie w ciągu tygodnia. W miejscach zacienionych, gdzie trawa rośnie wolniej, można kosić rzadziej.

Nie należy przycinać trawy zbyt krótko. Nie da jej się skosić na zapas. Można ją skracać nie więcej niż o 1/3 długości podczas jednego koszenia. Nawet jeśli trawa długo nie była przycinana i bardzo wyrosła, nie skracamy jej od razu radykalnie. Koszenie rozkładamy na 2-3 etapy, powtarzając w ciągu kilku dni.

Skoszone źdźbła powinny być usunięte z trawnika. Nie zebrane resztki tworzą po pewnym czasie zbitą warstwę zabierającą roślinom światło i hamującą dostęp tlenu do gleby.

Nie można dopuścić do zakwitnięcia trawy! Gdy to nastąpi dolne części źdźbeł żółkną i zasychają. Prawie niemożliwe jest wtedy przywrócenie roślinom zdrowego wygląd,u a regeneracja takiego trawnika może zająć wiele czasu.

Ostatnie strzyżenie trawnika przed zimą należy przeprowadzać w październiku. Trawa na zimę powinna mieć wysokość około 6-10 cm. Zapewni to doskonałą kondycję trawnika na przyszły sezon.

Podlewanie trawników

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-3-4 litrów na metr kwadratowy) i jest największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawnik nawadniamy gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża w ciągu godziny.

Szczególnie należy uważać na ryzyko przelania i zagnicia traw na glebach cięższych. W przypadku trawników bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy częściej, lecz małymi dawkami ze względu na małe ilości jednorazowo wiązanej wody (ten sposób jest bardziej ekonomiczny.

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę.

Trawę najlepiej podlewać w godzinach porannych - w ciepłych miesiącach, kiedy zużywa się w ogrodzie duże ilości wody, powierzchnia gleby jest wówczas jeszcze chłodna, z tego względu straty jakie ponosi trawnik na skutek parowania wody, będą wtedy niewielkie.

Nawożenie trawników

Kolejnym koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Wpływa ono bardzo korzystnie na formę trawnika. Zwiększa się jego zagęszczenie, a co za tym idzie, wygląda lepiej.

Najlepiej jest wykorzystać dostępne w sprzedaży specjalne mieszanki nawozowe przeznaczone do nawożenia trawników. Zalecana dawka podana jest na opakowaniu.

Nawożenie należy rozpocząć wiosną, kiedy ziemia już na dobre rozmarznie. Ostatni raz nawóz powinniśmy sypać pod koniec września, trawa musi mieć bowiem czas, aby się przygotować do zimy. Dodatkowo, wczesną wiosną możemy na trawniku rozsypać mieszankę torfową lub kompost.

W skład mieszanek wchodzą min.:

Azot (N) jest pierwiastkiem odpowiadającym za wzrost wegetatywny. Rośliny trawiaste najbardziej reagują na jego brak w podłożu, co się objawia słabym wzrostem oraz żółknięciem liści.

Fosfor (P) odpowiada za rozwój korzeni, a tym samym efektywność pobierania przez rośliny składników pokarmowych oraz ogólną odporność na niesprzyjające warunki. Pierwiastek ten nie jest łatwo wypłukiwany i na ogół przez wiele lat znajduje się w glebie w wystarczających dla trawnika ilościach.

Potas (K) jest pierwiastkiem, który łatwo ulega wypłukiwaniu do głębszych warstw gleby. Jego deficyt objawia się zahamowaniem wzrostu oraz niską wytrzymałością traw na mróz, suszę oraz deptanie.

Werykulacja trawników

Wertykulacja jest zabiegiem łączącym wyczesywanie martwych roślin, mchu z płytkim nacinaniem (około 2 - 6 cm) powierzchni darni. Poza tym, następuje rozcinanie rozłogów i powierzchniowe napowietrzenie gleby gdyż zalegające obumarłe resztki roślin i pozostałości po koszeniu tworzą mało przepuszczalną warstwę, która utrudnia dostęp powietrza oraz wody wraz ze składnikami pokarmowymi do korzeni.

Wertykulację przeprowadzamy wiosną po pierwszym koszeniu. Dobrze jest połączyć ten zabieg z podsiewem miejsc, które szczególnie ucierpiały podczas zimy. Po raz drugi wertykulację przeprowadza się wczesną jesienią.

Odchwaszczanie trawników

Zakładając trawnik należy poświęcić dużą uwagę na usunięcie dotychczas rosnących tam chwastów. Po wzejściu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. uciążliwe osty (ostrożeń polny) usuwamy razem z korzeniem specjalną rurko-łopatką.

Czasami warto zastanowić się nad celowością usuwania niektórych roślin z naszego trawnika. O ile w większości przypadków bezdyskusyjnie nie będziemy tolerować perzu czy ostu, to już koniczynę lub stokrotki można potraktować jako urozmaicenie i wzbogacenie ogrodu.

Grabienie trawników

Grabienie pozwala na usuwanie z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci tak, żeby zalegające resztki nie inicjowały procesów gnilnych.

Aeracja

Napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Pod wpływem aeracji masa korzeni traw wyraźnie się zwiększa, a darń trawnika wyrównuje się. Systematyczna aeracja przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz zwiększenia zdolności regeneracyjnych.

Wapnowanie trawników

Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podłoża i polepszenie wzrostu trawy. Ułatwia walkę m.in. z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze roku, choć najlepiej wybrać okres powegetacyjny - jesienny. Większe dawki stosujemy na glebach cięższych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosować można tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda.

Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca się wapnowania corocznego lecz w odstępnie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukturę i wpływa na lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez trawy.

Obcinanie brzegów trawnika

Na ścieżkach i obramowaniu grządek często zachodzi potrzeba równego obcięcia brzegu murawy.

Choroby trawnika

Mech

Trawnik zbyt często podlewany/zbyt kwaśne podłoże. Problem występuje najczęściej wiosną i często ustępuje samoistnie w miarę wysychania podłoża.

By pozbyć się mchu należy osuszyć teren, zwapnować trawnik (najlepiej dolomitem - nawozem wapniowo magnezowym w postaci węglanowej, usunąć pilśń wertykulatorem, zwiększyć wysokość koszenia, polepszyć dostęp światła słonecznego np. przez wycięcie ocieniających gałęzi. Można stosować fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech.

Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kręgi

Tak nazwano chorobę wywoływaną przez liczne gatunki grzybów kapeluszowych. Wewnątrz kręgów lub pasm grzybów kapeluszowych trawa zamiera. Związane jest to ze zbyt wilgotnym stanowiskiem.

Częstą przyczyną ich występowania jest też użycie ściółki leśnej przy zakładaniu trawnika lub pozostawienie fragmentów pni drzew czy butwiejących desek.

walczanie polega na usuwaniu grzybów, częstszym koszeniu i aeracji trawnika. Trawnik nawozić nawozami wieloskładnikowymi.

Rdze

Pojawiają się na trawnikach późnym latem i jesienią. Pokrywają liście żółtymi lub pomarańczowymi skupieniami zarodników, które w późniejszym okresie mogą się robić brunatnoczarne. Silnie zaatakowane liście zasychają. Większe szkody powodują na trawnikach rzadko i wysoko koszonych z dominacją wiechliny łąkowej. Atakują trawy słabe z powodu suszy lub braku nawożenia azotowego. Można stosować fungicydy i częściej kosić trawnik.

Pleśń śniegowa

Jest to najgroźniejsza choroba. Występuje zwykle wiosną lub rzadziej jesienią. Objawem jest biała grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotności (np. rankiem). Na trawach ukazują się okrągłe plamy (zwykle 15-20cm średnicy) srebrzystoszare lub pomarańczowe, które szybko rozszerzają się. W czasie wilgotnej pogody zarażona darń gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawożeniu (zwłaszcza późnym latem), częstym koszeniu trawy i usuwaniu butwiejących liści i innych zanieczyszczeń organicznych.

Wiosną można zastosować umiarkowane nawożenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw.

Przed zimą trawnik należy nisko skosić. Podczas zimy kiedy zalega okrywa śnieżna nie należy zadeptywać trawnika.

Zgorzel fuzaryjna

Pojawia się latem. Powoduje placowe zamieranie trawy.Plamy mogą mieć różną postać - pierścieni, smug, ze zdrowymi roślinami w centrum.

Porażone rośliny mają czarne korzenie i rozłogi.

Chorobie sprzyjają wysoka temperatura i susza, zwłaszcza jeżeli darń była wcześniej narażona na wilgoć (ulewne deszcze lub nadmierne , nieregularne podlewanie).

Wysokie dawki azotu zastosowane przed nastaniem suszy letniej zwiększają podatność traw na tę chorobę.

Rizoktonioza

To chorba wszystkich gatunków traw. Występuje podczas upalnego i wilgotnego lata. W darni pojawiają się plamy , smugi i pierścienie wielkości od kilku centymetrów do metra. Mają one brunatną barwę z wyraźną ciemniejszą i wilgotną krawędzią.

Grzyb atakuje słabe rośliny kiedy temperatura wzrasta do 30stopni w dzień i 20 w nocy. Uszkadza liście i korzenie.

Nasileniu choroby sprzyja zbyt silne nawożenie azotem przed nastaniem upałów i nagromadzony filc utrzymujący wilgoć.

Mączniak prawdziwy

Pokrywa liście białym, wyraźnym nalotem. Porażone liście żółkną i zasychają. Trawnik przerzedza się. Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawożenia azotowego, zwiększenia nawożenia fosforowego i potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosować mieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redukować ściskanie trawnika. Nie siać trawy zbyt gęsto.

Brunatna plamistość (helmintosporioza traw)

Podczas ciepłego lata atakuje liście , powodując powstawanie czrnych plam. W okresie chłodnej i wilgotnej pogody ( jesienią i wiosną) poraża nie tylko częsci nadziemne ale także rozłogi i korzenie.

Rośliny zmieniają barwy na brązowe z odcieniem czerwini i zamierają. Rozwojowi sprzyja wilgotna darń , zacienienie, niskie koszenie i zbyt silne nawożenie azotem wczesną wiosną.

Czerwona nitkowatość traw i różowa plamistość

Często występują razem. Na wilgotnym trawniku pojawiają się nieregularne, słabo wyróżniające się różowe plamy. Z traw wyrastają czerwone nitki. Choroby te zagrażają trawnikom niedożywionym , których wolny wzrost spowodowany jest niedoborm azotu. Zwalczanie polega na większym nawożeniu wieloskładnikowym i ograniczeniu wilgotności podłoża.

Larwy

Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pędraków.

Należy zastosować astosować zoocydy. Darń głęboko wygrabić i rozluźnić wertykulatorem, zwiększyć nawożenie i nawadnianie.

Przenawożenie

Trawnik zasycha pasmami wkrótce po nawożeniu.

Ograniczyć nawożenie przez 3-4 tygodnie, trawnik obficie zlać wodą.

Braki nawozowe

Trawnik lekko żółtawy lub blady, zwiększyć nawożenie nawozami wieloskładnikowymi.

cięcie drzew i krzewów ozdobnych

Rodzaje cięć

Cięcie formujące i korygujące pokrój

wykonujemy w celu nadania roślinie określonego pokroju. Uzyskanie form sztucznych (żywopłoty), rośliny formowane figuralnie lub geometrycznie (topiary) polega na cięciu najcieńszych pędów a nawet ich wierzchołków w celu uzyskania gęstego szkieletu danej formy. Cięcia takie wykonujemy nawet kilka razy w sezonie wegetacyjnym przez cały okres życia rośliny. Zaprzestanie cięcia spowoduje deformację korony.

Cięcie sanitarne

polegają na usuwaniu gałęzi suchych, porażonych przez patogeny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się czynnika chorobotwórczego , ocierających się o siebie , krzyżujących.

Cięcie odmładzające

wykonujemy głównie na krzewach o słabej żywotności lub zdeformowanym pokroju. Polega na wycinaniu starch , przerośniętych gałęzi, aby umożliwić rozwój zdrowych, młodych pędów. Rodzajem cięcia odmładzającego jest tzw, prześwietlanie korony drzewa. Istnieje jednach niebezpieczeństwo, że gdy zabieg zostanie wykonany nieodpowiednio może doprowadzić do :

 • w miejscach do tej pory osłoniętych - poparzeń słonecznych i w efekcie do pękania kory i obumierania gałęzi,
 • do powstawania licznych , drobnych gałęzi tzw . wilków,
 • usunięcie dużej ilości grubych gałęzi i konarów nieuchronnie prowadzi do osłabienia drzewa , infekcji i przyśpieszonego zamierania.

Prześwietlanie korony ma sens jedynie w odniesieniu do drzew owocowych, gdzie dostęp światła umożliwia intensywne owocowanie także w jej wnętrzu.

Cięcie przywracające równowagę między częścią nadziemną i podziemną

zabieg polega na ograniczeniu rozmiarów korony , gdy system korzeniowy został zmniejszony np. podczas przesadzania . Powoduje to przywrócenie równowagi w gospodarce wodnej . W tym celu koronę redukujemy o ok 20 - 30 %. Podczas cięcia należy pamiętać o zachowaniu właściwego pokroju . Wskazane jest zatem przycinanie głównie drobnych gałęzi.

Cięcie zwiększające kwitnienie

intensywność tego cięcia zależy od specyfiki poszczególnych gatunków, ich pokroju, oraz rodzaju pędów na których rozwijają się kwiaty (wieloletnich, dwuletnich , jednorocznych).

Cięcie może polegać na:

 • ozluźnieniu krzewu, czyli usunięciu najstarszych pędówo ograniczonej intensywności kwitnienia,
 • niskim przycięciu rosliny w celu wytworzenia silnych pędów tegorocznych,
 • systematycznym usuwaniu przekwitłych kwiatostanów u gatunków powtarzających kwitnienie.

Terminy cięcia

Gatunki charakteryzujące się tzw płaczem wiosennym

są to rośliny, które pod koniec okresu spoczynkowego rozpoczynają intensywną transpirację soków. Cięcie tej grupy zaczynamy najwcześniej tzn nie później niż do połowy lutego.

Krzewy iglaste i zimozielone

cięcia wykonujemy pod koniec okresu spoczynku lub zakończenia wzrostu. Rośliny z tej grupy tniemy sporadycznie, ponieważ większość gatunków nie ma zdolności odtwarzania ściętego wierzchołka i odrastania z pąków śpiących (wyjątek stanowi cis.)

Cięcie rozkrzewiające i zagęszczające stosuje się głównie do żywotników.

Krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych

tniemy w okresie spoczynku. Cięcie polega na usuwaniu starszych pędów, co powoduje silniejsze odrastanie młodych, atrakcyjnie kwitnących.

Krzewy kwitnące z pąków uformowanych w poprzednim okresie wegetacyjnym

tniemy po zakończeniu kwitnienia.Cięcie polega na wycinaniu najstarszych pędów by rozluźnić krzew.

Krzewy kwitnące na gałęziach wieloletnich

cięcie wykonujemy w okresie spoczynku a celem jest rozluźnienie krzewu.

Krzewy kwitnące , zawiązujące ozdobne owoce

niemy dopiero po zawiązaniu owoców wycinając pędy nieowocujące z miejsc nadmiernie zagęszczonych

Krzewy róż wielokwiatowych i wielkokwiatowych

aby uzyskać liczne i atrakcyje kwiaty , konieczne jest cięcie wczesną wiosnąpo usunięciu zabezpieczenia zimowego.

wrzosowisko w ogrodzie

Wrzosy lubią miejsca słoneczne , glebę przepuszczalną, kwaśną i niezbyt mokrą. Dobrze się czują w otoczeniu drzew i krzewów iglastych oraz niektórych liściastych o podobnych jak one wymaganiach. Miejsce lepiej wybrać zaciszne , gdyż wysuszające wiatry podczas bezśnieżnej zimy mogą im zaszkodzić.

Na początku trzeba starannie przygotować glebę.

Jeżeli w Twoim ogrodzie grunt jest ciężki, spójny , nieprzepuszczalny trzeba zacząć od zrobienia drenażu. Wrzosy nie mogą rosnąć tam gdzie wiosną i jesienią zalega woda (nawet krótkotrwale). Wystarczy na dnie usypać 10-20 cm warstwę żwiru. Gleba musi być kwaśna ( 4,5- 5,5 pH) więc trzeba rozsypać kwaśny torf i przekompostowaną korę sosnową w proporcji pół na pół.

Jeżeli w Twoim ogrodzie gleba jest piaszczysta, lekka wystarczy zmieszać torf i korę przekopując z tym co jest pod spodem widłami kanadyjskimi.

Po posadzeniu wrzosów rozkładamy około 5 cm warstwę kory sosnowej, która nada całej kompozycji naturalny wygląd i zatrzyma wilgoć.

Kolor liści oraz wysokość roślin a także ich kształt mają pierwszorzędne znaczenie , gdyż patrzymy na nie cały rok a kwiaty pojawiają się tylko przez kilka tygodni. Jednak dobrze zaprojektowane wrzosowisko będzie atrakcyjne od przedwiośnia do późnej jesieni.

Obok wrzosów można posadzić rośliny , które będą z nimi ładnie współgrać np. drzewa i krzewy iglaste, azalie , wrzośce, brukentalie, dabecje, gloterię rozesłaną, kalmię.

Wrzosy powinny być co roku przycinane. Wtedy tworzą zwarte, ładne kępy i obficiej kwitną. Rośliny przycina się w kwietniu (druga połowa), odcinając pędy poniżej miejsca, z którego wyrastały kwiaty. Małe rośliny można przycinać zwykłymi nożyczkami, duże wygodniej jest ciąć nożycami do żywopłotu.

nasi sprzymierzeńcy w ogrodzie

Biedronka

Biedronki są niezastąpionymi sprzymierzeńcami ogrodnika, a mimo to ich larwy i poczwarki bywają niszczone przez ludzi. Dzieje się tak dlatego, że swym wyglądem nie przypominają znanej wszystkim dorosłej postaci owada. Larwy biedronek znacznie się różnią od postaci dorosłych. Można je spotkać od czerwca do sierpnia. Są bardzo ruchliwe i żarłoczne. Jedna larwa w okresie rozwoju (20-30 dni) niszczy ponad 600 mszyc. Natomiast dorosła biedronka zjada od 30 do 60 mszyc dziennie. Biedronki można zbierać i przynosić do ogrodu z zewnątrz. Są aktywne od wiosny do późnej jesieni.

Zimują jedynie owady doskonałe, często w dużych skupiskach, pod liśćmi, w szczelinach lub gruzach. W poszukiwaniu zimowisk mogą przelatywać odległości, sięgające nawet kilkudziesięciu kilometrów.

Złotook

Złotooki skutecznie oczyszczają ogród z groźnych szkodników. Zjadają mszyce, czerwce, miodówki, przędziorki i larwy zwójek. Dorosłe owady żywią się także pyłkiem roślin. Stają się po nim bardziej płodne i dłużej żyją, dlatego warto w ogrodach sadzić rośliny miododajne. Niestety, złotooki są wrażliwe na mróz i w surową zimę może zginąć nawet 90% tych owadów. Dlatego też często szukają schronienia w naszych domach :-)

Pszczoły

Do rodziny pszczół należą również trzmiele. Pszczoły są owadzami pożytecznymi z dwóch względów: jako zapylacze i producenci miodu i wosku. Zapylenie kwiatów jest konieczne do zawiązania się owoców. Brak pszczół spowoduje spadek plonu jabłoni nawet o 80% ! Niestety liczebność ich została drastycznie zredukowana w wyniku stosowania insekcytydów a także przez zmniejszenie się liczby miejsc dogodnych do gniazdowania.Dlatego w ogrodach należy zrezygnować z syntetycznych środków ochrony roślin, gdyż są one pobierane też przez pszczoły. Zatruty pyłek lub nektar jest przenoszony do ula i powoduje zatrucie znacznej liczby osobników tworzących rój. Na skutek tego co roku giną miliony pszczół.

Do ogrodu można przywabiać pszczoły sadząc miododajne rośliny:lebiodka pospolita, rozchodnik,dzielżan, roże powtarzające kwitnienie, wrzos pospolity, słonecznik, budleja, berberys Thunberga, mahonia pospolita, karagana syberyjska, krzewuszka, astry jesienne, sasanka, zawilec, leszczyna, lipa drobnolistana, robinia lepka, jarząb pospolity i wiele innych.

Pamiętać też trzeba, że pszczoły podobnie jak i ptaki potrzebują wodopojów.

Żaby, traszki i ropuchy

Płazy te odżywiają się pająkami, owadami i ich larwami a także ślimakami dlatego zaliczamy je do zwierząt pożytecznych dla ogrodników. Ropuchy zamieszkają w naszym ogrodzie jeżeli znajdą miejsca, w których będą się mogły ukryć w ciągu dnia. Może to być duży kamień, stos drewna, piwnica czy inne ciemne miejsce. Na polowanie wychodzą nocą i oprócz owadów zjadają także ślimaki i młode gryzonie. Innym koniecznym warunkiem występowania ropuch jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Jaszczurki

Odżywiają się owadami i ich larwami i ślimakami. Jaszczurki wybierają miejsca suche i ciepłe takie jak sterty kamieni w nasłonecznionych częściach ogrodu i nagrzane murki. Są aktywne w ciągu dnia, przy czym najczęściej w godzinach przedpołudniowych wygrzewają się w promieniach słońca, a na polowanie wyruszają popołudniu. Noce a także zbyt gorące, upalne dni spędzają w kryjówce, przeważnie są to różnego typu norki, zakamarki wśród korzeni i mchu czy też wnętrze spróchniałych pni. W sen zimowy zapadają przeważnie w październiku, a zimowe kryjówki opuszczają w marcu lub w kwietniu.

Najczęściej można spotkać jaszczurki zwinki. Podobnie jak wiele innych jaszczurek w sytuacji zagrożenia potrafi odrzucić ogon, który potem się regeneruje, nie osiągając jednak pierwotnych rozmiarów.

Padalce

Kształt ciała tego zwierzęcia czyni go podobnym do węży. Lubi on przebywać w krzewach i na skarpach. Czasem szukają ciepłych i suchych miejsc choś preferują wigotne schronienia pod kamieniami, pniami drzew, opadłymi liśćmi.

Podstawą pożywienia padalca są rozmaite bezkręgowce, przeważnie są to owady i ich larwy. Dieta ta jest uzupełniana o bezskorupowe ślimaki, dżdżownice oraz pajęczaki.

Jeże

Na pewno zamieszka w ogrodzie jeżeli tylko znajdzie w nim miejsce nadające się na kryjówkę. Może to być sterta chrustu, słomy, drewna czy gęste krzewy. Bedzie tam odpoczywał w ciągu dnia gdyż jeż jest zwierzęciem o aktywności zmierzchowej i nocnej. Pożywienie jeża stanowi pokarm zwierzęcy, głównie owady i drobne kręgowce.

Nielubiany sprzymierzeniec - kret

Krety są ssakami owadożernymi i prowadzą samotny tryb życia. Ich przestrzeń życiową stanowi system podziemnych korytarzy, które kret nieustannie przebiega w poszukiwaniu pokarmu. Jego apetyt jest ogromny. Codziennie zjada taką ilość owadów, która odpowiada masie jego ciała.Ofiarami są głównie bezkręgowce żyjące pod ziemią ( pędraki i inne larwy,nicienie, dżdżownice, turkucie podjadki) ale także pająki, chrząszcze oraz małe nornice. Niestety tworząc podziemny system korytarzy-pułapek zostawia tzw. kopce, które szpecą nasz ogród.

jak pozbyć się kreta

Krety mogą dorastać do 18 cm. Najbardziej rzucają się w oczy silne kończyny przednie o zrośniętych palcach i długich pazurkach.Ciało kreta okrywa miękkie, aksamitne futerko. Dla kreta najważniejszymi zmysłami jest słuch (mimo prawie niewidocznych uszu), węch i dotyk. Maleńkie oczy i bardzo słaby wzrok nie mają większego znaczenia.

Krety są ssakami owadożernymi i prowadzą samotny tryb życia. Ich przestrzeń życiową stanowi system podziemnych korytarzy, które kret nieustannie przebiega w poszukiwaniu pokarmu. Jego apetyt jest ogromny. Codziennie zjada taką ilość owadów, która odpowiada masie jego ciała.Ofiarami są głównie bezkręgowce żyjące pod ziemią (pędraki i inne larwy, nicienie, dżdżownice, turkucie podjadki) ale także pająki, chrząszcze oraz małe nornice.

Do rozrodu krety przystępują na początku lata. Młode rodzą się w liczbie 4-5 sztuk i początkowo są nagie i zupełnie ślepe.

Krety nie zapadają w sen zimowy i każdego dnia muszą starać się o pożywienie. Na wszelki wypadek gromadzą w swych komorach pewien zapas owadów, które paraliżują uszkadzając im system nerwowy.

Kret jest zwierzęciem bardzo pożytecznym, chociaż jego obecność w ogrodzie może stać się uciążliwa gdyż ubocznym efektem jego działalności są kopce świeżej ziemi.

W miejscu, gdzie zaplanowano trawnik, najlepiej będzie rozłożyć siatkę ze sztucznego tworzywa o małych oczkach, przysypać ją ziemią (warstwa około 10 cm) i dopiero na niej rozłożyć darń z rolki albo posiać nasiona traw.

Na istniejących już trawnikach czy rabatach, które muszą być przekopywane, rozłożenie siatki ze sztucznego tworzywa odpada. W takich miejscach krety można wypłaszać specjalnymi urządzeniami emitującymi fale dźwiękowe nieprzyjemne dla tych zwierząt (krety mają bardzo wrażliwy słuch) albo wsypywać do nor gotowe preparaty odstraszające.

Można umieścić w kretowiskach wiatraczki (ruszając się na wietrze, powodują mikrodrgania gruntu, czego krety bardzo nie lubią); zakopać w tunelach butelki, tak by koniec szyjek wystawał ponad ziemię (wpadające do butelki powietrze wydaje nieprzyjemny dźwięk). Jednak czy ogród upstrzony puszkami i butelkami jest bardziej estetyczny niż ogród pełen kretowisk?

Spróbować też można użyć substancji zapachowych, które wkłada się w krecie korytarze (spleśniałe skórki cytrynowe, liście bzu czarnego lub czosnku, aksamitki, bazylię a nawet naftę).

Niestety, efekty często bywają niezadowalające, bo krety wykazują się dużym przywiązaniem do miejsca, w którym żyją, i mimo wypłaszania lubią wracać.

Niektórzy stosują środki toksyczne (zazwyczaj świece z fosforanem wapnia, wpuszczające do nor trujący gaz), które zabijają kreta, norniki polne i inne drobne gryzonie, zatruwają glebę i rośliny. Przez dwa tygodnie nie wolno spożywać żadnych płodów rolnych z ogrodu.

Wydaje się, że najbardziej skuteczne jest używanie ekologicznych pułapek, które jednak wymagają codziennego kontrolowania. W podziemnym korytarzu umieszczamy pułapkę w kształcie rurki, na której końcach znajdują się ruchome klapki odchylające się jedynie do środka. Wykopu nie zasypujemy, lecz przykrywamy z wierzchu tekturą . Schwytane zwierzę nie umie się z niej samo wydostać.

Sposób umieszczenia pułapki na kreta

Krety żyjące w naturalnym środowisku są pod ochroną i mimo iż w ogrodach można je tępić - zachęcam by po złapaniu wywozić je np. na łąki, pola lub lasu.

zima w ogrodzie

Kiedy , po co i jak okrywać na zimę:

Rośliny okrywamy dopiero kiedy zaczyna zamarzać ziemia. Pierwsze przymrozki i śniegi im nie zaszkodzą, wręcz przeciwnie zatrzymają wegetację roślin i przygotują do zimy. W połowie listopada dobrze jest obsypać ziemię wokół roślin korą sosnową, która zatrzyma wodę w podłożu i dodatkowo zabezpieczy system korzeniowy przed przemarzaniem.

Do ocieplania doskonale nadaje się zimowa biała agrowłóknina, maty słomiane, worki jutowe, gałązki świerkowe (zwane popularnie stroiszem) a nawet papier falisty. Wszystkie te materiały zapewniają swobodny przepływ powietrza.

Nie można roślin okrywać czarną agrowłókniną lub folią !!!

Tak naprawdę dla większości gatunków nie zima jest groźna, gdyż właśnie wtedy drzewa i krzewy osiągają największą wytrzymałość na mróz ponieważ są w stanie spoczynku. Gdy zima się kończy i zaczyna w dzień intensywnie przygrzewać słońce rozpoczyna się proces rozhartowywania roślin - wraz z rozpoczęciem wegetacji wytrzymałość roślin na nocny mróz gwałtownie spada.

Okrycie stanowi ochronę nie tylko przed mrozem ale też wiatrem i słońcem. Ostre słońce i mroźne wiatry wysuszają roślinę, która nie może pobrać wody z zamarzniętej gleby i ginie raczej z braku wody niż od mrozu. Ostre promieniowanie słoneczne na przełomie zimy i wiosny może powodować też przypalanie liści gatunków zimozielonych.

Jak należy okrywać roślinę i czym zależy głównie od tego jaka to roślina i jaka jest jej wrażliwość i odporność na mróz. Posadzone jesienią krzewy zabezpieczamy usypanymi u ich podstawy kopczykami z ziemi.

Róże pienne, które mają jeszcze dość giętkie pędy, po odwiązaniu od podpór przygina sie do ziemi, koronę obsypuje ziemią, pień okrywa stroiszem lub słomą, a podstawę pędu zabezpiecza kopczykiem. Starsze rośliny, które trudno przygiąć, okrywa się „na stojąco”. Podstawę pnia róż osłania się kopczykiem, a związaną koronę owija słomą lub stroiszem.

Młode róże pnące zdejmuje się z podpór, związane pędy układa na warstwie ziemi i okrywa słomą, stroiszem lub suchymi liśćmi, a ich podstawy kopczykuje.

Rozrośnięte egzemplarze można zabezpieczyć bez zdejmowania z podpór, przywiązując do pędów np. maty słomiane lub agrowłókninę.

Starannego okrycia na zimę wymagają hortensje ogrodowe – w ostre zimy mogą przemarzać nie tylko wierzchołki pędów, ale całe gałęzie z pąkami kwiatowymi. Jeśli tak się stanie, wiosną należy krzewy przyciąć nisko nad ziemią, aby pobudzić wybijanie nowych pędów (ale niestety rośliny zakwitną dopiero w następnym roku).

Rośliny te najlepiej zakopczykować warstwą kory i owinąć białą agrowłókniną.

Trawy ozdobne można zawiązać w chochoł i obsypać bryłę korzeniową korą.

Chochoł chroni środek rośliny przed nadmierną wilgocią.

Na wrzosowiskach i lawendzie układamy luźno gałązki świerkowe.

Generalnie zabezpieczeń wymagają tylko tam gdzie są narażone na silne, mroźne wiatry, w miejscu zacisznym i osłoniętym nie wymagają takiego zabiegu.

Budleje, piwonie drzewiaste, ketmie zabezpiecza się usypanymi u ich podstawy kopczykami ziemi (20–30 cm). Rośliny można też zabezpieczyć 30 cm warstwą torfu, kory lub suchych liści i położyć na wierzchu stroisz.

Bezwzględnie należy jednak okrywać rośliny nie przystosowane do naszej strefy klimatycznej ponieważ mogą nie przetrwać surowszych zim. Roślina z oznaczeniem danej strefy może być uprawiana we wskazanej strefie i strefach cieplejszych. W strefach chłodniejszych (o niższym numerze) roślina taka będzie przemarzać. Np. roślina z oznaczeniem strefy 7A może być uprawiana w strefie 7A oraz strefie 7B. W strefach chłodniejszych, czyli 6B, 6A, 5B, roślina taka przemarznie.

Strefa Temperatury minimalne
5B od -26,0 do -23,4°C
6A od -23,3 do -20,6°C
6B od -20,5 do -17,8°C
7A od -17,7 do -15,0°C
7B od -14,9 do -12,3°C

Rośliny ciepłolubne w donicach nie zimujące w naszym klimacie np. oleander, datura...

Na powietrzu oleander może pozostać do nadejścia mrozów. Pierwszy delikatny przymrozek, nawet do -5*C i opady śniegu nie są dla niego groźne ale w takim momencie wnosimy go do pomieszczenia .

Powinno ono być chłodne ,najlepiej o temperaturze ok.5-10*C,choć niekoniecznie musi to być pomieszczenie bardzo jasne.

Dobrze zimuje nawet w garażu z ograniczonym dostępem światła.

Rzadko go podlewamy, dopiero gdy ziemia lekko przeschnie i zawsze z podstawki usuwamy (zimą) nadmiar wody. Często wietrzymy zimową kwaterę oleandra.

Zdecydowanie źle znosi pobyt zimą w ciepłym mieszkaniu.

Wysoka temperatura zimowania i suche powietrze wpływa niekorzystnie na późniejsze kwitnienie oleandra , bywa również atakowany często przez szkodniki i choroby co może być powodem nawet utraty rośliny.

Rośliny ogrodowe w donicach mogą pozostać na zewnątrz, najlepiej w miejscu osłoniętym od wiatru i umiarkowanie nasłonecznionym (można ją postawić przy południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej ścianie budynku).

Pojemnik z rośliną trzeba opakować tak, aby nie dopuścić do przemarznięcia bryły korzeniowej. Sposobów na to jest wiele.

Można go owinąć matą słomianą lub włókniną.

Można też wstawić go wraz z rośliną do większego o kilka centymetrów (w każdą stronę) pudła, kosza lub skrzyni, a przestrzeń między pojemnikiem i ściankami osłony wypełnić torfem, korą, suchymi liśćmi, wiórami, kawałkami styropianu czy choćby gazetami.

Pędy należy owinąć matami słomianymi, słomą, tekturą falistą lub włókniną.

Jednak to nie wystarczy, aby roślina szczęśliwie dotrwała do wiosny. Koniecznie trzeba też kontrolować stopień wilgotności bryły korzeniowej i w razie potrzeby podlać ją. Należy tak postępować zwłaszcza wtedy, gdy zimą dni są słoneczne, oraz wczesną wiosną – począwszy od marca (to moment szczególnie niebezpieczny; w roślinie zaczynają krążyć soki, choć na zewnątrz tego jeszcze nie widać, parowanie staje się intensywniejsze i jeśli brakuje wody – roślina zasycha).

nawadnianie trawnika i rabat

By cieszyć się pięknym ogrodem nawet w bardzo upalne lata, warto zainwestować w automatyczny system nawadniający.

Dobry system nawodnienia przy odpowiednim użytkowaniu i serwisie wykonywanym przez profesjonalistów jest długowieczny. Wszystkie elementy są w pełni wymienialne a gdy pojawia się potrzeba dużej zmiany w ogrodzie, zawsze można system zmodyfikować.

Automatyczny system podlewania składa się z podziemnych rur, którymi woda poprzez zraszacze, mikrozraszacze czy linie kroplujące wydostaje się na zewnątrz w różnych miejscach ogrodu oraz z zaworów, sterownika i opcjonalnie różnego rodzaju czujników deszczu oraz wilgoci.

Główną zaletą systemów nawadniających jest oszczędność wody i fakt, że nie musimy bezpośrednio uczestniczyć w procesie podlewania ogrodu. Kiedy wyjeżdżamy np. na wakacje system nawadniający działa nawet podczas naszej nieobecności :-)

Systemy nawadniania możemy wykonać w istniejącej już aranżacji ogrodowej, jednak będzie to wymagało ingerencji w roślinność (a czasem także w utwardzone alejki, ścieżki i podjazdy). Taki montaż staje się dość kłopotliwy i pochłania większe wydatki. Dlatego zaleca się, by podziemne elementy systemu nawadniającego były wykonane na samym początku (przed posadzeniem roślin i wykonaniem ścieżek). Naziemne elementy systemu możemy wykonać po przygotowaniu i obsadzeniu terenu. Wyjątkiem jest jedynie nawadnianie kropelkowe, które możemy wykonać na każdym etapie prac ogrodowych.

Wadą systemów jest to, że wymagają odpowietrzenia na zimę ponieważ w rurach nie może zamarznąć woda. Tę czynność wykonują serwisanci.

Pamiętajmy, by nie zapomnieć o tym zawsze przed pierwszymi przymrozkami

skontaktuj się ze mną

poltyka prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że firma Zielone Studio będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia bądź wykonaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez firmę. Pozyskane dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i będą przetwarzane w sposób legalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Zielone Studio. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez nas. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu firma Zielone Studio będzie przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy oraz pod adresem mailowym