Zielone Studio

projektowanie i pielęgnacja ogrodów

szkodniki drzew i krzewów iglastych

Ochojnik / mszyca

mszyca

Ochojniki, należące do mszyc, występują pospolicie na różnych gatunkach świerków i modrzewiach. Wiosną na pąkach rozpoczynają żerowanie larwy, które wychodzą z miejsca zimowania. Pod wpływem żerowania kolejnych stadiów rozwojowych mszyc, pąki przekształcają się w ananasowate galasy.

Młode galasy są ciemnozielone, a później zaczynają przybierać barwę brunatną.

mszyca

Dojrzewają od końca czerwca do sierpnia, po czym otwierają się i z ich wnętrza wychodzi kolejne stadium rozwojowe mszyc - tzw. nimfy, które przekształcają się w formy uskrzydlone przelatujące na modrzewie. Dojrzałe i puste galasy wyglądają jak małe szyszki i są koloru brunatnego.

Na igłach modrzewia zaobserwować można biały, gesty puch, pod którym żerują mszyce. Drzewo wygląda jakby było obsypane drobnymi kłaczkami waty. Tworzące się na świerkach galasy należy wycinać i palić zanim uwolnią się z nich larwy (miesiące letnie).

Czerwce (miseczniki, tarczniki)

miseczniki

Larwy szkodnika, żerując gromadnie na igłach lub łuskach, wysysają soki z roślin. Powoduje to żółknięcie i następnie opadanie igieł. Czerwce obficie wydzielają rosę miodową, na której rozwijają się, szpecące krzewy, grzyby sadzakowe. Dla skutecznego zniszczenia tej grupy szkodników ważny jest termin zabiegu: miseczniki na cisach i żywotnikach najlepiej niszczyć w okresie lata, tj. od połowy czerwca, gdy licznie występują młode larwy. Tarcznika jałowcowa, świerkowa wiekszego należy zwalczać około dwa tygodnie później tj. od połowy lipca.

Przędziorek sosnowiec

przędziorek

Przędziorek sosnowiec występuje na prawie wszystkich gatunkach drzew i krzewów iglastych. Objawem żerowania tych roztoczy jest mozaikowate żółknięcie igieł. Później igły brązowieją i masowo opadają (w ciągu 3-4 dni). Bezpośrednio po wylęgu larw z jaj zimowych (koniec maja) należy wykonać zabieg opryskiwania

Brudnica mniszka

Gąsienice tego motyla żerują początkowo na młodych igłach, a potem na pozostałych, zjadając części wierzchołkowe lub całe igły. Szkodniki są barwy ciemnobrązowej z białym wzorem na stronie grzbietowej i niebieskawymi brodawkami po bokach ciała, z których wyrastają kępki długich włosków.

Gąsienice wylęgają się na przełomie kwietnia i maja.

Zabieg należy wykonać po wykryciu pierwszych szkodników lub uszkodzeń.

Borecznik rudy

borecznik

Borecznik rudy jest to owad z rodziny borecznikowatych, zniszczeń igieł dokonują larwy, które wylęgają się w okresie wiosennym, a następnie żerują w grupach po kilka, a nawet kilkanaście sztuk. Larwy mają długość 2,5 cm, najczęściej barwę szarozieloną z jasnym pasem na stronie grzbietowej oraz ciemnymi smugami po bokach.

W maju i czerwcu gromadnie zgryzają starsze igły, pozostawiając nienaruszone młode pędy. Mogą też plackowato ogryzać soczystą korę. Pod koniec czerwca, po zakończeniu żeru, schodzą na powierzchnię gleby, gdzie przędą kokony i we wrześni przepoczwarzają się.

Atakuje przede wszystkim sosny, górską i kosodrzewinę. Może występować też na sośnie pospolitej, sośnie czarnej, limbie, wejmutce i na innych sosnach. Najczęściej atakowane są drzewostany rosnące na ubogich siedliskach w dobrze nasłonecznionych miejscach

Zwójka sosnóweczka)

zwójka sosnóweczka

Zwójka sosnóweczka (Rhyacionia buoliana). Gąsienice tego motyla rozpoczynają żerowanie w maju, drążąc chodniki w młodych pędach - wierzchołki pędów zaginają się, a następnie zasychają.

W czerwcu gąsienice przepoczwarzają się, i około połowy czerwca wylatują motyle. Najczęściej są atakowane kilkuletnie egzemplarze ( 6 do 12-letnie) sosny górskiej i kosodrzewiny.

Latem stosuje się insektycydy kontaktowe oraz pułapki feromonowe.

Licinek jałowcowiaczek

Licinek jałowcowiaczek

Licinek jałowcowiaczek (Argyresthia trifastita) - groźny szkodnik jałowców i nie tylko...

Motyle pojawiają się w połowie maja i składają jaja a larwy wgryzają się w najmłodsze igły i drążą kilkumilimetrowe korytarze na pędach wierzchołkowych powodując ich zasychanie.Od listopada do połowy grudnia gąsienice opuszczają pędy i wędrują na starsze części krzewu, gdzie zimują.

Rośliny zaatakowane należy opryskać trzykrotnie: pod koniec maja, czerwca i w połowie sierpnia.

szkodniki drzew i krzewów liściastych

mszyce

Mszyce bytują w koloniach na częściach zielonych roślin. Ich żerowanie powoduje deformacje liści i najmłodszych pędów. Owady wydzielają rosę miodową (spadź), która pokrywając liście staje się pożywką dla grzybów sadzakowych. W efekcie rośliny tracą walory ozdobne. Mszyce mogą również przenosić z rośliny na roślinę choroby wirusowe. Zawirusowanej rośliny nie da się wyleczyć i trzeba ją spalić. Po zauważeniu pierwszych osobników mszyc, rośliny należy opryskać.

Brudnica nieparka

Gąsienice tego motyla żerują na wielu gatunkach drzew i krzewów liściastych. Jaja składane w złożach są żółtoszare, przykryte włoskami z odwłoka samicy przypominają filcowe poduszeczki. Gąsienice brązowoczarne z trzema żółtymi liniami wzdłuż ciała. Jaja zimują w złożach na pniu i konarach drzew, a wylęg następuje w kwietniu. Rozwój gąsienic trwa nawet do trzech miesięcy. Przepoczwarczenie następuje na przełomie czerwca, lipca w oprzędach liści, bądź szczelinach kory.

Gąsienice żerują na liściach od kwietnia do końca czerwca. Co kilka lat występują masowe pojawy, wówczas szkodnik może powodować głodożery, co obniża plon, jak i osłabia roślinę, osłabiając jej mrozoodporność. . Gdy występują w dużym nasileniu, mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia liści, pozostawiając jedynie głównie nerwy. Po stwierdzeniu pierwszych uszkodzeń liści, rośliny należy wykonać oprysk w okresie pękania pąków aż do fazy zielonego pąka.

Zwójkowate

Larwy tych motyli żerują w splecionych przędzą liściach. Wygryzają dziury w zwiniętych liściach, a nieraz także i w pąkach kwiatowych. Gąsienice są barwy od żółtawej do brązowej. Gąsienice żerują począwszy od maja, aż do sierpnia. Po wykryciu pierwszych gąsienic, krzew należy opryskać

Pędraki chrząszcza majowego

Zimują w glebie na głębokości do 1 m. Dorosłe osobniki wychodzą z ziemi wiosną, w kwietniu lub maju, i przystępują do objadania liści różnych drzew, w tym młodych drzewek owocowych. Ten okres żeru, zwany rójkowym, trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice zakopują się w ziemi na głębokość około 20 cm i tu składają po 10–30 jaj w kilku złożach. W drugim roku pędraki żerują pojedynczo na korzeniach roślin. W końcu czerwca lub w lipcu, po pierwszym linieniu, zwiększa się wyraźnie ich apetyt, ale najbardziej żarłoczne są w trzecim roku rozwoju, zwłaszcza wiosną, w maju i czerwcu. Czwarty rok jest rokiem przepoczwarczenia. Pędraki żerują wtedy krótko, następnie wchodzą do głębszych warstw gleby, sporządzają tam „kolebkę glebową” i przepoczwarczają się.

Rozwój pokolenia chrabąszcza majowego jest długi, w naszym kraju trwa najczęściej 4 lata (na północy Polski może wydłużyć się nawet do 5 lat). Nasilenie „rójek” chrabąszczy występuje co 4 lata, ale każdego roku roją się chrabąszcze z różnych „roczników”. Dorosłe chrabąszcze obgryzając młode liście drzew mogą przy licznym występowaniu doprowadzić do gołożeru. Szczególnie niebezpieczne dla roślin jest żerowanie ukrytych w glebie pędraków. Skutki ich żerowania są różne: wypadanie rozsady, silne przerzedzenie wschodów, więdnięcie i zamieranie roślin. Na trawnikach placami zamierają podgryzione trawy. Pędraki niebezpieczne są też dla drzew owocowych i ozdobnych, gdyż doprowadzają do zasychania pojedynczych gałęzi, a nawet zamierania młodych roślin.

Ukryty tryb życia larw chrabąszczy utrudnia skuteczną walkę z nimi. Objawy żerowania często spostrzega się na tyle późno, że zabiegi ochronne w danym roku może okazać się już niecelowe. W walce ze szkodnikami glebowymi szczególnie ważne są metody profilaktyczne, zapobiegające masowemu rozmnażaniu się ich w uprawach.

Miodówka bukszpanowak

Miodówka bukszpanowa

Żeruje ona na dolnej stronie liści powodując, że blaszki liściowe zwijają się jak główki kapusty i widoczne są zielone larwy z woskowymi, białymi nićmi. Blaszki liściowe wybrzuszają się. Jest to najczęściej spotykany szkodnik atakujący krzewy bukszpanu.

Prewencyjnie pomaga systematyczne cięcie krzewów, opryski rozpoczynamy w maju, gdy zauważymy pierwsze objawy żerowania miodówki. Bukszpan jest podatny na choroby i szkodniki, szczególnie gdy rośnie na zbyt suchym podłożu, w zanieczyszczonym środowisku lub gdy przemarznie.

Szrotówek kasztanowcowiaczek

Szrotówek kasztanowcowiaczek

est to drobny motyl, wielkości mola. Ma skrzydła o rozpiętości zaledwie 3,5 mm. Niszczy drzewa we wszystkich krajach Europy wyraźnie preferując kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum).

Niestety, rozwija się również na kasztanowcu czerwonym i żółtym, jaworze i klonie pospolitym. Poczwarki zimują wewnątrz opadłych liści i wytrzymują temperatury do minus 23°C.

Pod koniec kwietnia następuje wylot pierwszego pokolenia. Na początku maja liczne już osobniki przesiadują na pniach drzew. Po 2 – 3 tygodniach wylęgają się larwy, po czym wgryzają się do wnętrza liścia, by następnie żerować tam przez miesiąc. Pierwsze miny na liściach pojawiają się w połowie maja, a całkowite zniszczenie liści ma miejsce już w sierpniu.Uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Trwające przez kilka lat cykliczne porażanie drzew prowadzi do ich osłabienia a w ostatecznym efekcie do powolnego zamierania.

Najprostszą metodą, lecz wymagającą dużej dokładności i samodyscypliny jest grabienie i l palenie liści, ponieważ w nich zimuje szrotówek. Nie wolno pozostawić nawet niewielkich resztek liści.

Można też zakładać pułapki feromonowe w celu odłowienia pokolenia I-go, czyli wiosennego. Zaobserwowano bowiem, że owady z pierwszego pokolenia szkodnika, natychmiast po wykluciu się (czyli opuszczeniu suchych liści, w których przezimowały), gromadzą się na korze pnia. Zastosowanie pułapki ma na celu odłowienie owadów męskich jeszcze przed dokonaniem aktu zapłodnienia egzemplarzy żeńskich.

szkodniki drzew i krzewów owocowych

Pordzewicz jabłoniowy

Roztocze z rodziny szpecielowatych o wydłużonym, wrzecionowatym kształcie i żółtobeżowej barwie. Zimuje w spękanej korze bądź w obumarłych pąkach. Wraz z rozwijaniem się młodych pąków i pędów szkodniki składają jaja u nasady ogonków liściowych. Nimfy żerują na dolnej blaszce liściowej.

Wysysanie soków powoduje powstawanie na górnej powierzchni liścia drobnych, jasnych plam, które zlewają się a z czasem brunatnieją. Liście ulegają łódkowatemu zwinięciu, może dojść nawet do przedwczesnego opadania liści.

Oprysk wykonujemy w fazie różowego pąka, około 2-3 dni przed kwitnieniem i zabieg powtórzyć również po kwitnieniu oraz w przypadku dużej liczebności również na początku lipca.

Kistnik malinowiec

Kistnik malinowiec

Chrząszcz z rodziny kistnikowate, owalny, wydłużony, pokryty żółtobrązowymi włoskami, osiągający do 4 mm. Samice większe od samców. Kistnik zimuje w wierzchnich warstwach gleby, gdzie przebywa do maja, kiedy to wraz z rozwijaniem się pąków na zeszłorocznych pędach malin opuszczają swoje kryjówki.Ich masowy wylot następuje dopiero przy temperaturze 20 ⁰C.

Samice składają jaja w czasie kwitnienia malin, pojedynczo, wewnątrz kwiatu. Larwy po dorośnięciu spadają do gleby i tam przepoczwarzają się. Szkodliwe są zarówno larwy jak i postacie dorosłe. Kistnik w postaci dorosłej żeruje na liściach i wygryzają tkankę młodych liści między nerwami oraz zjadają pręciki i słupki w pąkach kwiatowych. Larwy natomiast żerują wewnątrz owocu, powodując ich niedorozwój, zasychanie, gnicie.

Krzewy pryskamy w okresie pojawiania się chrząszczy, przed okresem kwitnienia.

Kwieciak malinowiec

Jest chrząszczem, który uszkadza liście wygryzając w nich niewielkie, owalne dziurki. Najważniejsze uszkodzenia to podcięte szypułki pąków kwiatowych, zwisające i opadające pąki kwiatowe. Szkodnik może zniszczyć do 50% pąków.

Szkodnik zimuje w resztkach roślinnych, w ściółce, pod opadłymi liśćmi bądź w glebie. Chrząszcze opuszczają zimowe kryjówki w połowie kwietnia. Samice składają jaja do pąków kwiatowych, następnie podcinają szypułki pąków, które się załamują. Larwy żerują w pąkach do około trzech tygodni, po czym następuje przepoczwarczenie. Około czerwca kwieciak malinowiec opuszcza pąki.

Pierwszy oprysk należy wykonać na 10-14 dni przed początkiem kwitnienia. W razie potrzeby powtórzyć zabieg.

Czerwce ( wełnowce, miseczniki , tarczniki )

Tarczki na pędach i liściach, to rośliny zaatakowane zostały przez czerwce. Te szkodniki szybko się rozmnażają i są trudne do zwalczenia. Wysysają z liści soki, hamują ich wzrost, powodując powstawanie nekroz i obumieranie pędów. Wydzielają rosę miodową – pożywkę dla sadzaków.Wielkość szkodników jest różna, zależna od gatunku, do 5 mm. Dorosłe szkodniki są nieruchome, pokryte łuską, przypominają niewielką "grudkę". Zaatakowana roślina więdnie, traci liście i stopniowo zamiera.

Czerwce dzielą się na wełnowce (pokryte białym wełnianym nalotem), miseczniki (wypukłe tarczki) i tarczniki (płaskie blaszki). Zwalczanie polega na stosowaniu insektycydów o działaniu systemicznym.

szkodniki róż i rododendronów

róże

Skoczek różany

Wskutek żerowania tego szkodnika na dolnej stronie liści, górna strona pokrywa się drobnymi, białymi plamkami. Początkowo pojawiają się one wzdłuż nerwu głównego, a z czasem całe liście stają się białe i opadają. Na dolnej stronie liścia dostrzec można drobne, jasne owady. W ciągu sezonu mogą pojawić się aż dwa pokolenia szkodnika, pierwsze w V/VI i drugie w VIII/IX. Po zauważeniu pierwszych uszkodzeń należy rośliny opryskać.

Zwójki

Porażeniu ulegają liście. Owady te wielkości 5 mm ,w maju składają jajana brzegach liści, które następnie zwijają. W zawiniętych brzegach rozwijają się larwy które w lipcu przenoszą się do gleby, gdzie ulegają przepoczwarzeniu.Przy silnym porażeniu zakłóceniu ulega metabolizm w liściach.Regularnie kontrolować krzewy. Pozwijane liście zrywać i palić. Szczegółową kontrolę przeprowadzić w lipcu.

Nimułka różana

Ta błonkówka występuje na różach rosnących na stanowiskach zacienionych i wilgotnych. Podczas składania jaj samica nakłuwa liść. W wyniku nakłucia liście zwijają się wzdłuż nerwu głównego, brzegami do dołu. Wewnątrz żeruje jedna lub dwie larwy, które zeskrobują tkanki z dolnej strony liścia. Uszkodzone liście mają kolor pomarańczowy, zasychają i opadają. Po zauważeniu pierwszych zwiniętych liści, należy je zbierać i palić.

Przędziorki

Te czerwone pajączki są bardzo groźnymi szkodnikami wielu roślin. Uszkadzanie roślin przędziorki zaczynają od dolnych liści roślin. W wyniku żerowania, na górnej stronie blaszki liściowej widoczne są drobne, jasne plamki, a na dolnej stronie liścia pojawia się delikatna pajęczynka, która chroni żerujące przędziorki. Silnie uszkodzone liście zasychają i przedwcześnie opadają. Sucha i słoneczna pogoda bardzo sprzyja przędziorkom.

Szczególnie wrażliwe są róże wielkokwiatowe.

Nie sadzić róż przy południowej ścianie , w okresach suszy podlewać, usuwać porażone liście .W wypadku silnego porażenia pryskać środkiem zawierającym olej mineralny.

Wciornastki

Porażają liście , kwiaty i pąki. Częste na roślinach rosnących na suchych stanowiskach i ścianach osłoniętych od wiatrów.Przy silnym porażeniu liście sprawiają wrażenie srebrno cętkowanych. Kwiaty i pąki często są skarlałe.

W wypadku porażenia usunąć uszkodzone kwiaty i pąki i zastosować oprysk. Nie dopuszczać do przesuszania roślin.

rododendrony

Prześwietlik

Jaja tego szkodnika zimują na dolnej stronie liści, gdzie na przełomie maja i czerwca wylęgają się z nich larwy. Osobniki dorosłe, o siatkowatej budowie skrzydeł, pojawiają się w lipcu. O obecności prześwietlika świadczą ciemne, przypominające smołę, odchody na dolnej stronie liści, a na górnej - żółte plamy. Należy oglądać rośliny przy zakupie.

Zaatakowane egzemplarze opryskać preparatem chemicznym. W zależności od potrzeby zabieg trzeba powtórzyć.

Mączlik różanecznikowy

Larwy i owady dorosłe żerują na spodniej stronie liści. Skutki widać na górnej powierzchni w postaci mozaikowatych przebarwień. Innym łatwo widocznym objawem są duże ilości wydzielanej przez larwy spadzi, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, tworzące czarny nalot. liście robią się lepkie. W maju i czerwcu można zaobserwować na liściach dorosłe osobniki mączlika - długości 1,2 mm, jasnożółte, o białych skrzydłach. Od czerwca do lipca (tj. w czasie lotów osobników dorosłych i żerowania larw) porażone rośliny należy dwukrotnie opryskać, co 14 dni.

Skoczek różanecznikowy

W ostatnich latach szkodnik występuje na różanecznikach coraz częściej. Nie powoduje widocznych uszkodzeń, jednak przenosi zarodniki grzyba powodującego zamieranie pąków kwiatowych. Z tego powodu wymaga zwalczania.

kibitnik azaliaczek

Jest to dość niesamowita z wyglądu ćma, której larwy wygryzają dolną stronę liścia. Tkanka w tym miejscu zamiera i cały liść mocno się marszczy, a często także odbarwia.

opuchlak truskawkowiec

Larwy tego opuchlaka zjadają roślinę na poziomie i poniżej poziomu gleby, szkodzą zwłaszcza młodym roślinom w pojemnikach. Dorosłe opuchlaki wygryzają dziury na brzegach liści. Walka z tym szkodnikiem polega na zwalczaniu larw, a nie owadów dorosłych.

Przebarwienia liści mogą być spowodowane również chorobami fizjologicznymi:

  • Objaw : liście równomiernie żółte - nadmiar fosforu blokuje pobieranie żelaza.
  • Objaw: żółte dolne liście - nadmiar potasu blokuje pobieranie magnezu.
  • Objaw: żółte górne liście - nadmiar magnezu blokuje pobieranie wapnia.
  • Objaw: żółta blaszka liściowa, nerwy zielone - nadmiar wapnia blokuje pobieranie żelaza, magnezu, cynku.
  • Objaw: liście drobne, jasnozielone lub żółtozielone, słaby wzrost roślin; w drugiej połowie lata dolne liście żółkną, czerwienieją i opadają - niedobór azotu.

ślimaki

slimaki

W naszym ogrodzie możemy spotkać ślimaka winniczka, ślimaka gajowego, ogrodowego, zaroślowego, zaroślaka pospolitego a także ślimaki bezskorupkowe: pomrowa, pomrowiki i śliniki.

Ślimaki mające skorupkę nie są największym wrogiem naszych roślin, czego nie można powiedzieć o ślimakach nagich, szczególnie gdy jest ich dużo.

Żerują w ogrodzie przez cały okres wegetacyjny, ale do największych szkód dochodzi wiosną ponieważ zjadają siewki, młode pędy i płatki kwiatów.

Ślimaki w ogrodach są szkodnikami nie tylko dlatego ,że zjadają zielone części roślin ale także ze względu na fakt, że roznoszą wirusy różnych chorób i zarodniki grzybów.

Ich naturalnymi wrogami są żaby, chrząszcze i krety, które chętnie zjadają ślimaki. Jednak w razie inwazji sama przyroda, nie obroni Twojego ogrodu.

slimaki

Jeżeli gospodarujesz dużą ilością czasu , można zbierać większe ślimaki do wiaderka i wynosić je daleko od ogrodu. Aby ułatwić sobie pracę należy ułożyć w wilgotnych miejscach kawałki papy, folii, gazet. Ślimaki chętnie będą się tam chować i rano bez problemów będzie je można pozbierać.

Ślimaki nie lubią szorstkich przeszkód, dlatego warto rozsypać wokół cennych roślin igły sosnowe, trociny, drobny żwir.

Zniechęcająco działa też zapach macierzanki, majeranku i mydlicy lekarskiej.

Domowym sposobem jest również łapanie szkodników na piwo. W tym celu wkopujemy w ziemię słoik z nalanym piwem. Ślimaki zwabione zapachem wpadną do niego i będzie można je wyrzucić.

W sklepach ogrodniczych można kupić także środki chemiczne tępiące ślimaki.

skontaktuj się ze mną

poltyka prywatności

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tzw. „RODO”) pragniemy Państwa poinformować, że firma Zielone Studio będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia bądź wykonaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez firmę. Pozyskane dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i będą przetwarzane w sposób legalny. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Zielone Studio. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez nas. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przy braku Państwa sprzeciwu firma Zielone Studio będzie przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji i wysyłania ofert nawiązujących do dotychczasowego świadczenia usług. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie firmy oraz pod adresem mailowym