Ogród wodny


 Przez tysiąclecia woda w ogrodzie odgrywała istotny element kształtowania przestrzeni krajobrazowej. W zależności od pożądanego efektu końcowego może ona stanowić element dynamiczny, bądź wprowadzać harmonię i równowagę. Zawsze jednak element wodny będzie wiązał się z tajemniczością i powrotem do natury.

Obecnie wszystkie formy elementów wodnych są modne i niemal każdy może założyć ogródek wodny, nawet na niewielkim tarasie czy balkonie.

  Przy zakładaniu ogrodów wodnych ważny jest odpowiedni dobór gatunkowy roślin. Odgrywają one istotne znaczenie w równowadze biologicznej zbiornika jak i wpływają na czystość wody. W przypadku niewielkich oczek wodnych około 2/3 powierzchni powinny zajmować rośliny, z czego 1/3 to rośliny podwodne.

  Każde założenie wodne ma wielowymiarowy charakter.Niezmiernie ważne jest harmonijne scalenie środowiska wodnego z pierwotnym otoczeniem. Słaborosnące rośliny do strefy bagiennej i wodnej (tatarak, łączeń baldaszkowaty, czermień błotna) można sadzić bezpośrednio do podłoża.

Dla roślin  silnie ekspansywnych (mozga trzcinowata,pałka szerokolistna, oczeret jeziorny) zalecane jest wykorzystywanie koszy sadzeniowych. Jeżeli ich nie zastosujemy w ciągu kilku lat staw zarośnie i będzie wymagał całkowitej rewitalizacji.

  Rośliny w oczku wodnym zapobiegają zbyt intensywnemu mnożeniu się glonów. Zużywają substancje organiczne, które zostałyby wykorzystane przez glony. Ważne, aby pamiętać, że roślin raczej nie należy sadzić w zwykłej ziemi ogrodowej, gdyż uwalnia ona do wody duże ilości łatwo rozpuszczalnych składników mineralnych.

 Aby zahamować wzrost glonów potrzebne jest podłoże, które stopniowo uwalnia substancje odżywcze. Istotne jest także ograniczenie dostępu światła do wody, gdyż sprzyja rozwojowi glonów. Dobrym rozwiązaniem, aby zacienić zbiornik jest posadzenie roślin pływających np. grzybieni.