Szkodniki drzew i krzewów iglastych


Ochojnik / mszyca

 

  Ochojniki, należące do mszyc, występują pospolicie na różnych gatunkach świerkówi modrzewiach. Wiosną na pąkach rozpoczynają żerowanie larwy, które wychodzą z miejsca zimowania. Pod wpływem żerowania kolejnych stadiów rozwojowych mszyc, pąki przekształcają się w ananasowate galasy. Młode galasy są ciemnozielone, a później zaczynają przybierać barwę brunatną.

 

 

 Dojrzewają od końca czerwca do sierpnia, po czym otwierają się i z ich wnętrza wychodzi kolejne stadium rozwojowe mszyc - tzw. nimfy, które przekształcają się w formy uskrzydlone przelatujące na modrzewie. Dojrzałe i puste galasy wyglądają jak małe szyszki i są koloru brunatnego. Na igłach modrzewia zaobserwować można biały, gesty puch, pod którym żerują mszyce. Drzewo wygląda jakby było obsypane drobnymi kłaczkami waty. Tworzące się na świerkach galasy należy wycinać i palić zanim uwolnią się z nich larwy (miesiące letnie).

Czerwce (miseczniki, tarczniki)

miechun świerkowiec
miechun świerkowiec

   Larwy szkodnika, żerując gromadnie na igłach lub łuskach, wysysają soki z roślin. Powoduje to żółknięcie i następnie opadanie igieł. Czerwce obficie wydzielają rosę miodową, na której rozwijają się, szpecące krzewy, grzyby sadzakowe. Dla skutecznego zniszczenia tej grupy szkodników ważny jest termin zabiegu: miseczniki na cisach i żywotnikach najlepiej niszczyć w okresie lata, tj. od połowy czerwca, gdy licznie występują młode larwy. Tarcznika jałowcowa, świerkowa wiekszego należy zwalczać około dwa tygodnie później tj. od połowy lipca.

Przędziorek sosnowiec

objaw żerowania przędziorka
objaw żerowania przędziorka

 

  Przędziorek sosnowiec występuje na prawie wszystkich gatunkach drzew i krzewów iglastych. Objawem żerowania tych roztoczy jest mozaikowate żółknięcie igieł. Później igły brązowieją i masowo opadają (w ciągu 3-4 dni). Bezpośrednio po wylęgu larw z jaj zimowych (koniec maja) należy wykonać zabieg opryskiwania

 

Brudnica mniszka

  Gąsienice tego motyla żerują początkowo na młodych igłach, a potem na pozostałych, zjadając części wierzchołkowe lub całe igły. Szkodniki są barwy ciemnobrązowej z białym wzorem na stronie grzbietowej i niebieskawymi brodawkami po bokach ciała, z których wyrastają kępki długich włosków.

 Gąsienice wylęgają się na przełomie kwietnia i maja.

 Zabieg należy wykonać po wykryciu pierwszych szkodników lub uszkodzeń.

 

Borecznik rudy

borecznik rudy
borecznik rudy

  Borecznik rudy jest to owad z rodziny borecznikowatych, zniszczeń igieł dokonują larwy, które wylęgają się w okresie wiosennym, a następnie żerują w grupach po kilka, a nawet kilkanaście sztuk. Larwy mają długość 2,5 cm, najczęściej barwę szarozieloną z jasnym pasem na stronie grzbietowej oraz ciemnymi smugami po bokach. W maju i czerwcu gromadnie zgryzają starsze igły, pozostawiając nienaruszone młode pędy. Mogą też plackowato ogryzać soczystą korę. Pod koniec czerwca, po zakończeniu żeru, schodzą na powierzchnię gleby, gdzie przędą kokony i we wrześni przepoczwarzają się. Atakuje przede wszystkim sosny, górską i kosodrzewinę. Może występować też na sośnie pospolitej, sośnie czarnej, limbie, wejmutce i na innych sosnach. Najczęściej atakowane są drzewostany rosnące na ubogich siedliskach w dobrze nasłonecznionych miejscach

Zwójka sosnóweczka

  Zwójka sosnóweczka (Rhyacionia buoliana). Gąsienice tego motyla rozpoczynają żerowanie w maju, drążąc chodniki w młodych pędach - wierzchołki pędów zaginają się, a następnie zasychają.
 W czerwcu gąsienice przepoczwarzają się, i około połowy czerwca wylatują motyle. Najczęściej są atakowane kilkuletnie egzemplarze  ( 6 do 12-letnie) sosny górskiej i kosodrzewiny.

 Latem stosuje się insektycydy kontaktowe oraz pułapki feromonowe.

Licinek jałowcowiaczek

Licinek jałowcowiaczek (Argyresthia trifastita) - groźny szkodnik jałowców i nie tylko...  Motyle pojawiają się w połowie maja i składają jaja a larwy wgryzają się w najmłodsze igły i drążą kilkumilimetrowe korytarze na pędach wierzchołkowych powodując ich zasychanie.Od listopada do połowy grudnia gąsienice opuszczają pędy i wędrują na starsze części krzewu, gdzie zimują.
Rośliny zaatakowane należy opryskać trzykrotnie: pod koniec maja, czerwca i w połowie sierpnia.