Szkodniki drzew i krzewów liściastych


Mszyce

  Mszyce bytują w koloniach na częściach zielonych roślin. Ich żerowanie powoduje deformacje liści i najmłodszych pędów. Owady wydzielają rosę miodową (spadź), która pokrywając liście staje się pożywką dla grzybów sadzakowych. W efekcie rośliny tracą walory ozdobne. Mszyce mogą również przenosić z rośliny na roślinę choroby wirusowe. Zawirusowanej rośliny nie da się wyleczyć i trzeba ją spalić. Po zauważeniu pierwszych osobników mszyc, rośliny należy opryskać. 

Larwy tych motyli żerują w splecionych przędzą liściach. Wygryzają dziury w zwiniętych liściach, a nieraz także i w pąkach kwiatowych. Gąsienice są barwy od żółtawej do brązowej. Gąsienice żerują począwszy od maja, aż do sierpnia. Po wykryciu pierwszych gąsienic, krzew należy opryskać

 

Brudnica nieparka

  Gąsienice tego motyla żerują na wielu gatunkach drzew i krzewów liściastych. Jaja składane w złożach są żółtoszare, przykryte włoskami z odwłoka samicy przypominają filcowe poduszeczki. Gąsienice brązowoczarne z trzema żółtymi liniami wzdłuż ciała. Jaja zimują w złożach na pniu i konarach drzew, a wylęg następuje w kwietniu. Rozwój gąsienic trwa nawet do trzech miesięcy. Przepoczwarczenie następuje na przełomie czerwca, lipca w oprzędach liści, bądź szczelinach kory.

  Gąsienice żerują na liściach od kwietnia do końca czerwca. Co kilka lat występują masowe pojawy, wówczas szkodnik może powodować głodożery, co obniża plon, jak i osłabia roślinę, osłabiając jej mrozoodporność. . Gdy występują w dużym nasileniu, mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia liści, pozostawiając jedynie głównie nerwy. Po stwierdzeniu pierwszych uszkodzeń liści, rośliny należy wykonać oprysk w okresie pękania pąków aż do fazy zielonego pąka.

Zwójkowate

  Larwy tych motyli żerują w splecionych przędzą liściach. Wygryzają dziury w zwiniętych liściach, a nieraz także i w pąkach kwiatowych. Gąsienice są barwy od żółtawej do brązowej. Gąsienice żerują począwszy od maja, aż do sierpnia. Po wykryciu pierwszych gąsienic, krzew należy opryskać

 

Pędraki chrząszcza majowego

  Zimują w glebie na głębokości do 1 m. Dorosłe osobniki wychodzą z ziemi wiosną, w kwietniu lub maju, i przystępują do objadania liści różnych drzew, w tym młodych drzewek owocowych. Ten okres żeru, zwany rójkowym, trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice zakopują się w ziemi na głębokość około 20 cm i tu składają po 10–30 jaj w kilku złożach. W drugim roku pędraki żerują pojedynczo na korzeniach roślin. W końcu czerwca lub w lipcu, po pierwszym linieniu, zwiększa się wyraźnie ich apetyt, ale najbardziej żarłoczne są w trzecim roku rozwoju, zwłaszcza wiosną, w maju i czerwcu. Czwarty rok jest rokiem przepoczwarczenia. Pędraki żerują wtedy krótko, następnie wchodzą do głębszych warstw gleby, sporządzają tam „kolebkę glebową” i przepoczwarczają się.
  Rozwój pokolenia chrabąszcza majowego jest długi, w naszym kraju trwa najczęściej 4 lata (na północy Polski może wydłużyć się nawet do 5 lat). Nasilenie „rójek” chrabąszczy występuje  co 4 lata, ale każdego roku roją się chrabąszcze z różnych „roczników”. Dorosłe chrabąszcze obgryzając młode liście drzew mogą przy licznym występowaniu doprowadzić do gołożeru. Szczególnie niebezpieczne dla roślin jest żerowanie ukrytych w glebie pędraków. Skutki ich żerowania są różne: wypadanie rozsady, silne przerzedzenie wschodów, więdnięcie i zamieranie roślin. Na trawnikach placami zamierają podgryzione trawy. Pędraki niebezpieczne są też dla drzew owocowych i ozdobnych, gdyż doprowadzają do zasychania pojedynczych gałęzi, a nawet zamierania młodych roślin.
Ukryty tryb życia larw chrabąszczy  utrudnia skuteczną walkę z nimi. Objawy żerowania często spostrzega się na tyle późno, że zabiegi ochronne w danym roku może okazać się już niecelowe. W walce ze szkodnikami glebowymi szczególnie ważne są metody profilaktyczne, zapobiegające masowemu rozmnażaniu się ich w uprawach.

Miodówka bukszpanowa

objaw żerowania miodówki
objaw żerowania miodówki

Żeruje ona na dolnej stronie liści powodując, że blaszki liściowe zwijają się jak główki kapusty i widoczne są zielone larwy z woskowymi, białymi nićmi. Blaszki liściowe wybrzuszają się. Jest to najczęściej spotykany szkodnik atakujący krzewy bukszpanu. Prewencyjnie pomaga systematyczne cięcie krzewów, opryski rozpoczynamy w maju, gdy zauważymy pierwsze objawy żerowania miodówki. Bukszpan jest podatny na choroby i szkodniki, szczególnie gdy rośnie na zbyt suchym podłożu, w zanieczyszczonym środowisku lub gdy przemarznie.

Szrotówek kasztanowcowiaczek

Jest to drobny motyl, wielkości mola. Ma skrzydła o rozpiętości zaledwie 3,5 mm. Niszczy drzewa we wszystkich krajach Europy wyraźnie preferując kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum).
Niestety,  rozwija się również na kasztanowcu czerwonym i żółtym, jaworze i klonie pospolitym. Poczwarki zimują wewnątrz opadłych liści i wytrzymują  temperatury do minus 23°C.
Pod koniec kwietnia następuje wylot pierwszego pokolenia. Na początku maja liczne już osobniki przesiadują na pniach drzew. Po 2 – 3 tygodniach wylęgają się larwy, po czym wgryzają się do wnętrza liścia, by następnie żerować tam przez miesiąc. Pierwsze miny na liściach pojawiają się w połowie maja, a całkowite zniszczenie liści ma miejsce już w sierpniu.Uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Trwające przez kilka lat cykliczne porażanie drzew prowadzi do ich osłabienia a w ostatecznym efekcie do powolnego zamierania.

Najprostszą metodą, lecz wymagającą dużej dokładności i samodyscypliny jest grabienie i l palenie liści, ponieważ w nich zimuje szrotówek.  Nie wolno pozostawić nawet niewielkich resztek liści.

Można też zakładać pułapki feromonowe  w celu odłowienia pokolenia I-go, czyli wiosennego. Zaobserwowano bowiem, że owady z pierwszego pokolenia szkodnika, natychmiast po wykluciu się (czyli opuszczeniu suchych liści, w których przezimowały), gromadzą się na korze pnia. Zastosowanie pułapki ma na celu odłowienie owadów męskich jeszcze przed dokonaniem aktu zapłodnienia egzemplarzy żeńskich.