Zabiegi pielęgnacyjne trawników


 Koszenie trawników

   Koszenie jest chyba najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym na trawniku. Trawy na przycinanie reagują zwiększając ilość masy zielonej, aby zastąpić utracone liście. Koszenie zagęszcza więc trawnik i zwiększa jego walory estetyczne.

   Systematyczność jest cnotą ogrodnika. Trawnik należy kosić regularnie raz w tygodniu, aż do jesieni.

W okresach intensywnego wzrostu i większej wilgotności zabieg ten przeprowadzać trzeba niekiedy dwukrotnie w ciągu tygodnia.

W miejscach zacienionych, gdzie trawa rośnie wolniej, można kosić rzadziej.

Nie należy przycinać trawy zbyt krótko. Nie da jej się skosić na zapas. Można ją skracać nie więcej niż o 1/3 długości podczas jednego koszenia. Nawet jeśli trawa długo nie była przycinana i bardzo wyrosła, nie skracamy jej od razu radykalnie. Koszenie rozkładamy na 2-3 etapy, powtarzając w ciągu kilku dni. 

Skoszone źdźbła powinny być usunięte z trawnika. Nie zebrane resztki tworzą po pewnym czasie zbitą warstwę zabierającą roślinom światło i hamującą dostęp tlenu do gleby.

   Nie można dopuścić do zakwitnięcia trawy! Gdy to nastąpi dolne części źdźbeł żółkną i zasychają. Prawie niemożliwe jest wtedy przywrócenie roślinom zdrowego wygląd,u a regeneracja takiego trawnika może zająć wiele czasu.

   Ostatnie strzyżenie trawnika przed zimą należy przeprowadzać w październiku. Trawa na zimę powinna mieć wysokość około 6-10 cm. Zapewni to doskonałą kondycję trawnika na przyszły sezon.

Podlewanie trawników

   Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-3-4 litrów na metr kwadratowy) i jest największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawnik nawadniamy gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża w ciągu godziny.

   Szczególnie należy uważać na ryzyko przelania i zagnicia traw na glebach cięższych. W przypadku trawników bardzo przesuszonych, na glebach lekkich, podlewamy częściej, lecz małymi dawkami ze względu na małe ilości jednorazowo wiązanej wody (ten sposób jest bardziej ekonomiczny.

   Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę.
   Trawę najlepiej podlewać w godzinach porannych - w ciepłych miesiącach, kiedy zużywa się w ogrodzie duże ilości wody, powierzchnia gleby jest wówczas jeszcze chłodna, z tego względu straty jakie ponosi trawnik na skutek parowania wody, będą wtedy niewielkie.

Nawożenie trawników

   Kolejnym koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Wpływa ono bardzo korzystnie na formę trawnika. Zwiększa się jego zagęszczenie, a co za tym idzie, wygląda lepiej.

  Najlepiej jest wykorzystać dostępne w sprzedaży specjalne mieszanki nawozowe przeznaczone do nawożenia trawników. Zalecana dawka podana jest na opakowaniu.

   Nawożenie należy rozpocząć wiosną, kiedy ziemia już na dobre rozmarznie. Ostatni raz nawóz powinniśmy sypać pod koniec września, trawa musi mieć bowiem czas, aby się przygotować do zimy. Dodatkowo, wczesną wiosną możemy na trawniku rozsypać mieszankę torfową lub kompost.

   W skład mieszanek wchodzą min.:

Azot (N) jest pierwiastkiem odpowiadającym za wzrost wegetatywny. Rośliny trawiaste najbardziej reagują na jego brak w podłożu, co się objawia słabym wzrostem oraz żółknięciem liści.


Fosfor (P) odpowiada za rozwój korzeni, a tym samym efektywność pobierania przez rośliny składników pokarmowych oraz ogólną odporność na niesprzyjające warunki. Pierwiastek ten nie jest łatwo wypłukiwany i na ogół przez wiele lat znajduje się w glebie w wystarczających dla trawnika ilościach.


Potas (K) jest pierwiastkiem, który łatwo ulega wypłukiwaniu do głębszych warstw gleby. Jego deficyt objawia się zahamowaniem wzrostu oraz niską wytrzymałością traw na mróz, suszę oraz deptanie

Werykulacja trawników

   Wertykulacja jest zabiegiem łączącym wyczesywanie martwych roślin, mchu z płytkim nacinaniem  (około 2 - 6 cm) powierzchni darni. Poza tym, następuje rozcinanie rozłogów i powierzchniowe napowietrzenie gleby gdyż zalegające obumarłe resztki roślin i pozostałości po koszeniu tworzą mało przepuszczalną warstwę, która utrudnia dostęp powietrza oraz wody wraz ze składnikami pokarmowymi do korzeni.

   Wertykulację przeprowadzamy wiosną po pierwszym koszeniu. Dobrze jest połączyć ten zabieg z podsiewem miejsc, które szczególnie ucierpiały podczas zimy. Po raz drugi wertykulację przeprowadza się wczesną jesienią.

   

Odchwaszczanie trawników

  Zakładając trawnik należy poświęcić dużą uwagę na usunięcie dotychczas rosnących tam chwastów. Po wzejściu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym np. uciążliwe osty (ostrożeń polny) usuwamy razem z korzeniem specjalną rurko-łopatką

  Czasami warto zastanowić się nad celowością usuwania niektórych roślin z naszego trawnika. O ile w większości przypadków bezdyskusyjnie nie będziemy tolerować perzu czy ostu, to już koniczynę lub stokrotki można potraktować jako urozmaicenie i wzbogacenie ogrodu.

 

Grabienie trawników

  Grabienie pozwala na usuwanie z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci tak, żeby zalegające resztki nie inicjowały procesów gnilnych.

Aeracja

 

   Napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych.

   Pod wpływem aeracji masa korzeni traw wyraźnie się zwiększa, a darń trawnika wyrównuje się. Systematyczna aeracja przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz zwiększenia zdolności regeneracyjnych.

Wapnowanie trawników

   Wapnowanie ma na celu odkwaszenie podłoża i polepszenie wzrostu trawy. Ułatwia walkę m.in. z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze roku, choć najlepiej wybrać okres powegetacyjny - jesienny. Większe dawki stosujemy na glebach cięższych i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosować można tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda.  

   Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca się wapnowania corocznego lecz w odstępnie 3-4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukturę i wpływa na lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez trawy.

Obcinanie brzegów trawnika

  Na ścieżkach i obramowaniu grządek często zachodzi potrzeba równego obcięcia brzegu murawy.